Категории
Количка
ВАЖНО!!! В момента актуализираме цените и затова може да попаднете на продукт с неактуална цена. Моля, да ни извините за неудобството!

Политика за връщане

Отказ от закупена стока през уебстраницата на Дружеството
1. В случай че Клиентът реши да се откаже от една или повече стоки, може да го направи в 14-дневен срок от приемането на стоката, без да посочва причина за отказа и без да дължи обезщетение или неустойка.  Потребителят няма право на отказ от доставка на стоки, поръчани или изработени по негова поръчка или съобразно неговите индивидуални изисквания.
2. При отказ Клиентът трябва да уведоми „Бонел консулт” с писмено и недвусмислено заявление за отказ от стоката като попълни Формуляр за връщане на продукти.
3. Клиентът връща стоката, от която се е отказал, в 14-дневен срок от датата на уведомяването по т. 2 и поема всички разходи за връщане на стоката до „Бонел консулт”, с изключение на случаите, когато „Бонел консулт” се е съгласило да ги заплати.
4. Възстановяването на суми, в случай на отказ, се извършва по банков път.
5. Клиентът не може да извърши отказ, ако предмет на поръчката е запечатан компютърен софтуер, който е бил разпечатан след приемането на стоката.
 
Връщане на стоки
1. Клиентът връща приети от него стоки чрез предаване или изпращане на адреса на „Бонел консулт” в гр. В. Търново, освен ако „ Бонел консулт” не е посочило изрично друг адрес.
2. Клиентът връща стоката в състоянието, в което е била приета и носи отговорност за намалената стойност на стоката, ако е изпробвал същата по начин, различен от минимално необходимия за установяване на естеството, характеристиките и доброто й функциониране.
3. „Бонел консулт” ЕООД може да откаже да приеме върната от купувача стока в случаите, когато стоката не е в оригиналната опаковка, опаковката е повредена или непълна, стоката има следи от износване, драскотини, охлузвания, токов удар или липсват аксесоари, които са част от оригиналната комплектовка. В тези случаи „ Бонел консулт” ЕООД има право да задържи част от стойността на стоката, която се определя чрез оценка на щетите и се съобщава на купувача.
 
Възстановяване на суми
1. В случай на отказ от стока „Бонел консулт” ЕООД възстановява на купувача всички суми, получени за съответната стока, с изключение на разходите за доставка.
2. Възстановяването се извършва в 14-дневен срок от датата на уведомяването и изпращането на Формуляр за връщане на продукти.
3. Възстановяването на суми се извършва по банков път, освен ако клиентът е изразил изрично съгласие да се ползва друго платежно средство и това не е свързано с разходи за купувача.
4. При отказ от доставена стока „Бонел консулт” ЕООД може да задържи възстановяването на суми на клиента до момента, в който не получи стоката или доказателство от купувача за изпращането на стоката.