Онлайн магазин за компютри, хардуер, офис техника, консумативи, аксесоари

Продукти на Avery Berkel

 
Страница 1 от 3
  
Електронна PC-везна Avery-Berkel® XM 100

Електронна PC-везна Avery-Berkel® XM 100

▪ Интегриран компактен дизайн, освобождаващ ценно пространство на щанда
▪ Вграден компютърен процесор
▪ Вграден 7“ WVGA TFT резистивен Touch screen дисплей за оператора
▪ Вграден 7“ WVGA TFT графичен дисплей за клиента
▪ Вградена звукова система
5471,46 лв.
 
Електронна везна Avery-Berkel® IM 100

Електронна везна Avery-Berkel® IM 100

Ком­пак­тен ди­зайн, пес­тящ прос­транс­т­во на щан­да
Вгра­ден бук­ве­но-циф­ров графичен дис­плей със синя под­свет­ка за кли­ен­та и оператора
3999,99 лв.
 
Електронна PC-везна Avery-Berkel® XM 200

Електронна PC-везна Avery-Berkel® XM 200

▪ Дизайн с кула
▪ Изнесен на кулата 7“ WVGA TFT графичен дисплей за клиента
▪ Вграден компютърен процесор
▪ Вграден 7“ WVGA TFT резистивен Touch screen дисплей за оператора
▪ Вградена звукова система
5795,35 лв.
 
Електронна везна Avery-Berkel®  IM 202

Електронна везна Avery-Berkel® IM 202

Компактен ди­зайн с изнесен дисплей за клиента
Ethernet TCP/IP ин­тер­фейс за бър­за и на­дежд­на ко­му­ни­ка­ция
Вгра­ден гра­фи­чен дис­плей със синя под­свет­ка за опе­ра­то­ра
3999,99 лв.
 
Електронна PC-везна Avery-Berkel® XM 400

Електронна PC-везна Avery-Berkel® XM 400

▪ Дизайн с конзола – за по-добро взаимодействие с клиента
▪ Изнесени на конзолата 7“ WVGA TFT графичен дисплей за клиент и 7“ WVGA
TFT резистивен Touch screen дисплей за оператора
▪ Вграден компютърен процесор
▪ Вградена звукова система
6119,23 лв.
 
1 2 3 »» »»
Всички цени са с включен 20% ДДС.

ПРОМОЦИЯ

Софтуер за управление на търговски обекти - Store

Alpha

Avery Berkel

CITIZEN

Checkpoint

Datalogic

METO

POS Tuning

SES - Store Electronic Systems

TREMOL